• voorstraat 64 noordwijk

voorstraat 64 noordwijk

een beknopte verkenning ten behoeve van een vergunningsaanvraag tot splitsing van een rijksmonument

De Voorstraat in Noordwijk is een karakteristieke historische straat in de oude dorpskern van Noordwijk Binnen. Het adres Voorstraat 64-66 staat momenteel al geruime tijd te koop en er hebben zich tot op heden geen serieuze kandidaat-kopers gemeld. De combinatie van omvang, indeling, vraagprijs en mogelijkheden maken het pand tot een lastig te verkopen object. De opgave die is gesteld is om te studeren op de mogelijkheid om het pand te splitsen in 2 zelfstandige woonhuizen. Wat dan ontstaat zijn 2 ruime courante woonhuizen die goed verkoopbar zijn. Historisch gezien is het pand ook samengesteld uit 2 woonhuizen die ooit verheeld zijn met elkaar. Inzicht met betrekking tot bouwfaseringen, bouwhistorie en vervolgens een waardestelling helpt om op een verantwoorde wijze keuzes te kunnen maken als het gaat om het wijzigen van de bestaande toestand en de verantwoording van een plan.