• artikel in blad leven over project 50KV leiden

artikel in blad leven over project 50KV leiden

05-12-2016

In het nieuwe blad LEVEN is een artikel gewijd aan het project 50KV Leiden. PBV architecten uit Wassenaar heeft een fraai en bijzonder plan gemaakt voor de herbestemming van een industrieel monument gelegen aan de rand centrum Leiden. Het plan heeft geleid tot de inpassing van 30 woningen. Ons bureau heeft terzijde gestaan voor advisering met betrekking tot de restauratie-aspecten.