• de pastorie is tegen de kerk aan gebouwd
  • achtergevel pastorie
  • fraaie baksteendetails karakeristiek voor de bouwtijd
  • het pand kent ernstige verzakkingen
  • roestende wapening geeft ook schade
  • authentiek kamerinterieur

restauratie pastorie hoofddorp

in voorbereiding: een compleet restauratieplan van een gemeentelijk monument in combinatie met funderingsherstel

De pastorie is sinds 1859 in gebruik als dienstwoning voor de pastor. Het pand is ernstig verzakt en is toe aan een ingrijpende restauratie en modernisering. Daarbij speelt de wens om de pastorie geschikt te maken voor bewoning door een woongroep van jonge priesters. De huidige pastor bewoont inmiddels een ander adres en zal niet terugkeren in de pastorie.