• amaliastraat 11-13-15 Den Haag

amaliastraat 11-13-15 Den Haag

Bouwhistorische verkenning in voorbereiding. Een bijzonder complex van 3 verheelde rijksmonumenten dat tot voor kort in gebruik was als huisvesting voor paters Jezuieten van de St.Bonifaciusstichting.