• de oudst bekende foto tot nu toe uit 1899
  • voorgevel 2019
  • zandstenen gemeentewapen in voorgevel

oude raadhuis 's-Gravenzande

bouwhistorische verkenning van een pand dat nu zijn oude functie als dorpsraadhuis na eeuwen heeft verloren en in afwachting is van een plan tot herbestemming

“Op heden Dinsdag zevenentwintig april 1800negenenzestig des voormiddags ten elf uur, zijn de Ondergetekenden Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravesande, overgegaan tot de aanbesteding van het bouwen van een Nieuw Gemeentehuis waarin het telegraafkantoor, te ’s-Gravesande met al de daartoe benodigde materialen, arbeidsloon en hulpmiddelen op de bepalingen omschreven in het hieraan geannexeerd bestek en voorwaarden. “

Een aantal eeuwen lang heeft het huidige adres aan de Langstraat gefunctioneerd als raadhuis. Het bestaande oude raadhuis maakt sinds 1979 deel uit van het oude gemeentekantoorcomplex dat thans leeg staat en in afwachting is van sloop. In 1869 is het huidige pand gerealiseerd als opvolger van een ouder raadhuis op dezelfde locatie. Het oude raadhuis is een rijksmonument en zal met de herontwikkeling van de locatie gerestaureerd worden en een nieuwe functie krijgen. Bovenstaande tekst is gekopieerd uit het oorspronkelijke bestek uit 1869 dat bewaard is gebleven.