• artikel project Kneuterdijk in duits vakblad Bauwelt!

artikel project Kneuterdijk in duits vakblad Bauwelt!

30-01-2019

Ons project Kneuterdijk blijft in de belangstelling staan! Vanwege de duitse leverancier van het parkeersysteem heeft het gerenommeerde vakblad Baulwelt kennis genomen van het project en is er een uitgebreid artikel gepubliceerd. Kijk voor meer info over het project op onze website bij de kopjes architectuur en restauratie.