• plan herinrichting interieur Maartenskerk goedgekeurd door RCE!

plan herinrichting interieur Maartenskerk goedgekeurd door RCE!

10-09-2018

Ons plan is goedgekeurd door zowel de monumentencommissie als ook de RCE! Mooi compliment om het advies van de RCE te lezen: Het plan is gebaseerd op een doordachte visie waarin het behoud van het historische karakter van de Maartenskerk leidend was en gelijktijdig de koers naar de toekomst, het voortbestaan en het gebruik van het rijksmonument bepalend zijn geweest. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft waardering voor de wijze waarop het plan tot stand is gekomen.