• voorgevel begin 20e eeuw na verbouwing 1905
  • voorgevel anno 2018
  • graffiti uit 1905
  • voorgevel in laat 19e eeuwse toestand
  • prent uit de 18e eeuw met in hoofdzaak nog de 17e eeuwse verschijningsvorm

korte vijverberg 4 den haag

een bouwhistorische inventarisatie van een pand dat een oorsprong kent in het 2e kwart van de 17e eeuw maar op ingrijpende wijze is verbouwd in 1905 door architect Eduard Cuypers

Het rijksmonument Korte Vijverberg 4 kent een bouwgeschiedenis die start met de bouw in het 2e kwart van de 17e eeuw. In 1905 heeft architect Eduard Cuypers het pand ingrijpend verbouwd tot een woonhuis voor notaris Walter Jochems. Met een volgende verbouwing in 1917 door eveneens Cuypers heeft het adres na bijna 300 jaar zijn woonfunctie verloren. Sindsdien kent het adres een  gebruiksgeschiedenis met achtereenvolgende eigenaren en gebruikers. De wisselingen van eigenaren zijn in het verleden gepaard gegaan met diverse interne en externe verbouwingen en uitbreidingen. Geconcludeerd kan worden dat er na alle verbouwingen niet veel meer resteert van het oude pand in de 17e, 18e of 19e toestand. Aanleiding voor deze rapportage is een vergunningsaanvraag vanwege een gewijzigd kantoorgebruik. Het rapport beoogt geen compleet en allesomvattend beeld te geven van de bouwgeschiedenis en spitst zich toe op de gebeurtenissen in de 20e eeuw aangezien die vooral bepalend zijn geweest voor de huidige toestand. Op veel punten zal het ingediende verbouwingsplan grote delen van de bestaande toestand ongemoeid laten. Voor deze bouwhistorische verkenning is beperkt archiefonderzoek verricht. Op basis van de beschikbare informatie verkregen via internet, archiefbezoek, bekende verbouwingsplannen uit het verleden en een visuele opname kunnen voorlopige conclusies worden getrokken met betrekking tot bouwfaseringen.