• oude oranjerie duinrell wassenaar

oude oranjerie duinrell wassenaar

een quickscan naar de bouwhistorische waarde van een oranjerie als overblijfsel van het historische landgoed Duinrell

De oranjerie op het attractiepark Duinrell is een overblijfsel van de oude historische bebouwing op het landgoed Duinrell. De interessante historie van Duinrell als voormalige buitenplaats en landgoed gaat terug tot vroeg in de 17e eeuw. Voor dit onderhavige rapport gaat het te ver om de ontwikkelingsgeschiedenis van het landgoed te beschrijven. Aanleiding voor een verkenning van de bouwhistorische waarden is de wens om de oranjerie een nieuwe functie te geven waarvoor een verbouwingsplan noodzakelijk zal zijn. De oranjerie heeft eigenlijk niet erg lang als zodanig gefunctioneerd. Gebouwd in 1894 is het pand reeds halverwege de jaren 1930 met de eerste publieke openstelling van het landgoed in gebruik genomen als theetuin. Later is daar ook nog het gebruik voor personeelsfeestjes en bijeenkomsten bij gekomen. Met de verdere ontwikkeling van het attractiepark heeft die functie echter aan betekenis verloren waardoor het pand al geruime tijd leeg staat en niet meer gebruikt wordt.
Deze bouwhistorische verkenning heeft zoals gezegd een beknopt karakter. Er is geen archiefonderzoek of destructief onderzoek verricht. Op basis van de beschikbare informatie verkregen via literatuur, de eigenaar, internet en een visuele opname kunnen voorlopige conclusies worden getrokken met betrekking tot de bouwhistorie en een waardestelling daarbij.