• WOONGEDEELTE COMPLEX BOLLENSCHUUR COLIJN VOORHOUT

WOONGEDEELTE COMPLEX BOLLENSCHUUR COLIJN VOORHOUT

een bouwhistorische deelverkenning van een bijzonder monumentaal bedrijfsgebouw met aangebouwde dienstwoningen

Het rijksmonumentale complex Jacoba van Beierenweg 75-77-79 (voormalige Firma Colijn & Zonen) bestaat uit een langgerekte bollenschuur, aan de voorzijde aan beide zijden geflankeerd door een voormalige bedrijfswoning. De linker woning nr.77 was oorspronkelijk bedoeld voor de directeur-eigenaar en de rechter woning nr.75 voor personeel.

Voor deze bouwhistorische verkenning is geen archiefonderzoek of destructief onderzoek verricht. Op basis van de beschikbare informatie verkregen via de huidige bewoners, oude foto’s, een beschikbare bouwtekening uit 1902, een opmeting van het gehele complex  en een visuele opname kunnen conclusies worden getrokken met betrekking tot bouwfaseringen. Het onderzoek betreft alleen het woongedeelte van het complex en moet gezien worden als een aanvulling op eerder bouwhistorisch onderzoek door bureau Culthis (rapportage Bouwhistorische opname Jacoba van Beierenweg 75-77 d.d. 15 maart 2015).  Aangezien het onderzoek van bureau Culthis reeds het exterieur beschrijft van de woningen wordt in dit rapport de nadruk gelegd op documentatie van het interieur. Deze rapportage beschrijft aan de hand van een fotoreportage de aangetroffen toestand van de woningen. Beide woningen lijken op kleine verschillen na tamelijk identiek (maar gespiegeld) geweest te zijn. De huidige bewoners die reeds vanaf de begin jaren 1970 de adressen bewonen geven aan dat zij in de loop van hun bewoningsgeschiedenis diverse ingrijpende verbouwingen en moderniseringen hebben meegemaakt. Een en ander heeft geresulteerd in het feit dat er weinig oorspronkelijke interieurelementen meer aanwezig zijn. Noemenswaardig zijn in ieder geval de oude trappen en kelders in beide woningen. Ook interessant zijn latere toevoegingen zoals de serre van nr.75 en de kamers met kastenwand in beide woningen op de beganegrond die zijn gerealiseerd met de vergroting van beide woningen ten koste van het bedrijfsgedeelte.