• BOERDERIJ TE ZOETERWOUDE

BOERDERIJ TE ZOETERWOUDE

bouwhistorische verkenning van een eeuwenoude boerderij met naastgelegen stal gelegen op een unieke locatie in het groene hart

Het adres Weipoortseweg 90 in Zoeterwoude betreft een rijksmonumentale boerderij van het gebouwtype krukhuisboerderij. Dat is in feite een langhuisboerderij met een haaks uitgebouwd gedeelte dat gebruikelijk bestaat uit een halfverdiepte kelder met bovenliggende opkamer. De boerderij kent een 17e eeuwse oorsprong maar is in de loop van zijn bestaan meerdere malen verbouwd. De naam Schuilhoeve ontleend de boerderij aan het feit dat het een onderduikadres is geweest van de burgemeester van Zoeterwoude in de 2e wereldoorlog. Naast de boerderij is een oude bouwvallige stal gelegen die tevens beschermd is als monument. In 1968 heeft de boerderij zijn agrarische functie verloren en is het pand verbouwd tot woonboerderij. Met de huidige verkoop van de boerderij heeft de nieuwe eigenaar het plan opgevat om zowel de boerderij als de oude stal te verbouwen, restaureren en geschikt te maken voor bewoning. Om inzicht te verschaffen met betrekking tot de monumentale waarden waar rekening mee dient te worden gehouden heeft een verkennend bouwhistorisch onderzoek plaats gevonden met deze rapportage als resultaat. Voor deze bouwhistorische verkenning is geen uitgebreid archiefonderzoek of destructief onderzoek verricht. Op basis van de beschikbare informatie verkregen via internet, de oude eigenaar, een bekend verbouwingsplan en een visuele opname kunnen voorlopige conclusies worden getrokken met betrekking tot bouwfaseringen en een waardestelling daarbij.