• opdracht opstellen meerjarenonderhoudsplan dorpskerk sassenheim

opdracht opstellen meerjarenonderhoudsplan dorpskerk sassenheim

28-11-2016

In het kader van de onderhoudssubsidieregeling SIM hebben wij opdracht om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen inclusief meerjarenbegroting voor de periode 2018-2023. De aanvraag met alle bijbehorende stukken moet uiterlijk eind maart 2017 ingediend worden.