• oude toestand zijgevel

schouwweg 19-19a wassenaar

bouwhistorische verkenning van een woonhuis met oorspronkelijk aangebouwde bollenschuur

Het pand Schouwweg 19-19A is oorspronkelijk gebouwd als woonhuis met een aangebouwd bedrijfsgedeelte bedoeld als bollenschuur. Met het overlijden van de laatste eigenaresse-bewoonster afgelopen jaar hebben de erven besloten tot verkoop. Een familie wonend een paar huisnummers verderop aan de Schouwweg heeft het pand aangekocht met de bedoeling het te gaan restaureren en te bewonen.

Bijzonder is het feit dat de overleden bewoonster sinds 1931 onafgebroken heeft gewoond in het huis. Al rondlopend in het huis moet geconstateerd worden dat er de laatste 50 jaar niet veel is veranderd. Veel onderhoud heeft het pand de laatste jaren ook niet gekend waar mee de staat van onderhoud niet best is. Om van het huidige pand een comfortabel en technisch gezond woonhuis te maken zal een allesomvattend restauratieplan noodzakelijk zijn. Een en ander uiteraard met respect voor de monumentale waarden. Deze monumentale waarden zijn beschreven in de redengevende omschrijving van het monument die de gemeente heeft opgesteld bij de aanwijzing van het adres tot gemeentelijk monument. Wat o.a. door de gemeente wordt gewaardeerd is de gave hoofdvorm van het pand,  de zeldzaamheid van de bollenschuur als overblijfsel van de bollencultuur in Wassenaar en de herkenbaarheid van de functionele scheiding van voor- en achterhuis.

Voor deze bouwhistorische verkenning is geen eigen archiefonderzoek verricht. Op basis van de informatie uit de redengevende omschrijving en een visuele opname kunnen conclusies worden getrokken met betrekking tot bouwfaseringen. Er zijn nog een paar interessante oude foto’s vanuit de erven meegegeven aan de nieuwe kopers. Men zou kunnen verwachten dat er veel meer fotomateriaal zou zijn vanuit de familie die het pand zolang heft bewoond maar dat is vooralsnog niet het geval. De bouwhistorie van het adres is interessant en laat zich in grote lijnen als volgt kenmerken. Onduidelijk is het exacte bouwjaar maar dat moet gezocht worden eind 19e eeuw of rond 1900. Bewijsbaar rond 1922 heeft een verbouwing plaats gevonden waarbij de bollenschuur is ingedeeld ten behoeve van een 2e woongedeelte met wijziging van de gevelindeling van de achtergevel en de zijgevel. Uit die tijd zal nog de 2e huisnummering 19A stammen. Ergens rond 1941 heeft aantoonbaar een andere belangrijke verbouwing plaats gevonden waarbij o.a. de oude keukenruimte is uitgebroken met wijziging van de 2 kozijnen in de zijgevel.