• hoofdhuis Eikenrode nieuwe toestand voorzijde
  • hoofdhuis Eikenrode nieuwe toestand achterzijde
  • hoofdhuis Eikenrode oude toestand achterzijde
  • hoofdhuis Eikenrode oude toestand impressie interieur
  • hoofdhuis Eikenrode oude toestand impressie interieur
  • hoofdhuis Eikenrode oude ansichtkaart

hoofdhuis buitenplaats eikenrode loosdrecht

een belangrijk monument gered na een lange periode van leegstand en verval

Eikenrode is een fraaie historische buitenplaats in Loosdrecht, met een oppervlakte van bijna negen hectare. Het landgoed bestaat uit het neoklassieke hoofdhuis Eikenrode uit 1845 en een oranjerie uit 1856, die rond 1870 werd uitgebreid met onder meer een omvangrijk koetshuis. De schitterende parktuin met vijverpartijen, in- en uitheemse boomsoorten, grafkapel en ijskelder is aangelegd onder supervisie van de vermaarde landschapsarchitect J.D. Zocher. 
De toenmalige stichters van het landgoed, domineeszoon Jan Conrad Hacke en zijn echtgenote Janna Catharina Elias, waren kunst- en cultuurliefhebbers én bewonderaars van het Italiaanse culturele leven. Hacke zelf wijdde zich op Eikenrode jarenlang aan de vertaling van La Divina Commedia van de Florentijn Dante. Hacke verwierf in zijn glorietijd diverse ‘ambachtsheerlijkheden’ in de omgeving. Als ambachtsheer van onder meer Loosdrecht en Mijnden veranderde hij zijn naam officieel in Hacke van Mijnden.
Halverwege de twintigste eeuw deed de familie Hacke Eikenrode van de hand. Het landgoed kwam na enig getouwtrek in handen van een projectontwikkelaar en vervolgens werd het eigendom van de gemeente Loosdrecht. Het gehele landgoed raakte ernstig in verval. Krakers namen de villa in bezit en verlieten haar ook weer. Daken begonnen te lekken en bijna twintig jaar lang hadden vocht en schimmel vrij spel. Toen het landgoed in 2001 uiteindelijk werd verkocht, waren de villa en het koetshuis nog ternauwernood te redden. De daken waren volledig verrot, vloeren waren gedeeltelijk verdwenen, oude plafonds hingen op halfzeven en wandbespanningen waren grotendeels weggeschimmeld. Een totale restauratie van het hoofdhuis volgde. Ambachtslieden herstelden allereerst het casco. Er kwam een nieuw dak, vloeren werden vernieuwd en muren gerestaureerd. Daarna volgde de afwerking van interieur en exterieur. Tegelijk werd ook het park opgeschoond en gerestaureerd. Zichtlijnen zijn hersteld, de vijver en de historische aanplant zijn weer zichtbaar gemaakt, de ijskelder en de drinkkom aan de rand van het terrein zijn gerestaureerd. In de voormalige ijskelder huist nu een vleermuizenkolonie. Het resultaat is sindsdien te bewonderen voor iedereen die een wandeling maakt op het gedeeltelijk opengestelde landgoed Eikenrode.