• na restauratie ingang zuid
  • na restauratie ingang zuid
  • na restauratie ingang noord
  • na restauratie gang
  • na restauratie gang
  • na restauratie gang
  • na restauratie detail ingang zuid
  • na restauratie pad over grotto naar uitzichtpunt
  • voor restauratie ingang zuid
  • voor restauratie gang nog maar klein deel intact
  • voor restauratie ingestorte gang

grotto vredenoord den haag

restauratie van een rijksmonumentale folly in het park van een voormalige buitenplaats

De voormalige buitenplaats Vredenoord, gelegen aan de Vliet in Rijswijk, thans Den Haag, maakte oorspronkelijk deel uit van een grote aaneengeschakelde reeks van historische buitenplaatsen die het oude dorp Rijswijk omgaven. Met een voorgeschiedenis die aantoonbaar terug gaat tot de 17e eeuw heeft Vredenoord aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt. Vanuit een hofstede (boerenhoeve) genaamd ‘Alphensrust’ is er in de loop van de 18e eeuw achtereenvolgens sprake van ‘een buitenplaats genaamt Hoflust’ en ‘de Hofstede bevorens genaamd Hoflust doch thans Vredenoort ...’. In de 19e eeuw veranderde de buitenplaats van aanzicht. Een deftig huis verving de oude boerderij en het park kreeg de landschappelijke aanleg die thans nog aanwezig is. Diverse nieuwe bijgebouwen als een oranjerie, een theekoepel met grotto, een tuinschuur en een tuinmanswoning verschenen. Tot ver in de 20e eeuw hebben deze gebouwen voortbestaan waarbij het hoofdhuis na een verwoestende brand in 1913 is vernieuwd. 

Ga naar menu bouwhistorie op deze website voor een download van de bouwhistorische notitie.