• nieuwbouw hofjeswoningen met zicht op de toegangspoort van het hofje
  • overzicht van totaalplan 't Regthof
  • entree van een hofjeswoning
  • artist impression fase ontwerp
  • luchtfoto van de oude toestand met begrenzing plangebied
  • plan 't Regthof in uitvoering 1
  • plan 't Regthof in uitvoering 2

regthof wassenaar

nieuwbouw van een woonhofje in beschermd dorpsgezicht

Midden in de sfeervolle dorpskern van Wassenaar is het plan 't Regthof gerealiseerd. Deze herontwikkeling bestaat uit zes nieuw gebouwde hofjeswoningen en de restauratie van drie historische panden tot horeca en woonhuizen, waaronder het Regthuys.
Het bouwplan is gelegen tussen Het Plein en de Langstraat, de belangrijkste winkelstraat van Wassenaar. Deze locatie vertegenwoordigd een grote historische waarde binnen de gemeente,omdat ooit van hieruit, op de rand van een strandwal, het dorp "Wasnare" is ontstaan.
Het binnenterrein, gelegen achter historische pandjes aan het Plein en de Langstaart is vrijgemaakt ten behoeve van de realisatie van 6 woningen gelegen rond een hof. Het concept van de hofjeswoningen sluit harmonieus aan op de bebouwing van de oude dorpskern en past binnen de behoefte van de gemeente Wassenaar om het ‘wonen’ terug te brengen in het centrum. Er is een prachtige binnentuin gerealiseerd gebaseerd op de Oudhollandse tuinen met buxushaagjes, die zorgt voor eenheid, en waar tegelijkertijd iedere bewoner beschikt over een eigen tuin.
Vanaf het Plein via de poort of vanuit de Langstraat via het steegje bereikt men het hofje. Voor de toegangspoort van het hofje is een parkeerhof met tien parkeerplaatsen gerealiseerd, waardoor iedere bewoner van plan ‘t Regthof de beschikking heeft over een parkeerplaats.