• voorlopig ontwerp voorzijde
  • planlocatie met te slopen bebouwing
  • planlocatie met ontwerp nieuwbouw
  • voorlopig ontwerp entree

clubgebouw HKB Overveen

in afwachting van verdere voorbereiding: ontwerp nieuwe huisvesting kegelclub