• onze diensten

onze diensten

Ons bureau kunt u inschakelen voor:
  • ontwerp nieuwbouw, transformatie (hergebruik) en opgave nieuw bij oud
  • tekenwerk alle ontwerpfasen in 3D-CAD; schetsplan / voorlopig- en definitief ontwerp
  • opmeting van panden (inclusief laserwaterpassing om verzakkingen en scheve kozijnen waarheidsgetrouw in beeld te brengen)
  • tekenwerk vervaardigen bestaande toestand van een pand
  • tekenwerk fase aanvraag omgevingsvergunning
  • tekenwerk fase bouwvoorbereidingstekeningen / bestek
  • tekenwerk fase uitvoeringstekeningen
  • opstellen en indienen van subsidieaanvragen (oa Sim)
  • bouwhistorisch onderzoek
  • advisering bij aankoop van monumenten