• onze diensten

onze diensten

Ons bureau kunt u inschakelen voor:
 • ontwerp nieuwbouw, transformatie (hergebruik) en opgave nieuw bij oud
 • tekenwerk alle ontwerpfasen in 3D-CAD; schetsplan / voorlopig- en definitief ontwerp
 • nauwkeurige opmeting van panden (inclusief laserwaterpassing om verzakkingen en scheve kozijnen waarheidsgetrouw in beeld te brengen)
 • tekenwerk vervaardigen bestaande toestand van een pand
 • tekenwerk fase aanvraag omgevingsvergunning
 • tekenwerk fase bouwvoorbereidingstekeningen / bestek
 • tekenwerk fase uitvoeringstekeningen
 • advisering fasen directievoering, toezicht en oplevering
 • opstellen en indienen van subsidieaanvragen (oa Sim)
 • bouwhistorisch onderzoek
 • advisering bij aankoop van monumenten