• onze specialisatie bouwhistorie

onze specialisatie bouwhistorie

Wat heb je met een historisch gebouw eigenlijk in handen? Welke keuzes maak je indien je iets wil onderhouden, wijzigen, slopen of toevoegen aan een monument? Deze vragen hebben alles te maken het waarderen van materialen, onderdelen en structuren die je tegen komt in een oud gebouw. Een correcte en gewetensvolle bouwhistorische waardering kan een enorme hulp zijn voor de opstelling van een aanvaardbaar restauratieplan. Om echter de juiste waarde in te kunnen schatten moet je eerst de waarde zien, herkennen en vervolgens erkennen. Dat vergt veel ervaring, kennis van zaken gecombineerd met een vermogen om met begrip van vroegere tijden verbanden te kunnen leggen. Belangrijk daarbij is om objectief en wetenschappelijk te blijven als ook te erkennen dat niet alle wijsheid of informatie op een moment beschikbaar is. Een gedachte die ons bureau verder aanhangt is dat wij de opgedane wijsheid met anderen willen delen. Vandaar de rapportages die via onze website beschikbaar worden gesteld.