• beerschoten de bilt

beerschoten de bilt

bouwhistorisch onderzoek huis Beerschoten (historische buitenplaats Beerschoten)

Aanleiding voor dit bouwhistorische onderzoek was het voornemen om Huize Beerschoten te restaureren en weer geschikt te maken voor bewoning. Het doel daarbij was een beter inzicht te verkrijgen in de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het huis en een duiding van de nog aanwezige karakteristieke elementen en monumentale waarden.
Interessant was natuurlijk om het gehele voormalige landgoed te betrekken in een (bouw)historisch onderzoek. Dat is wat deze verkenning betreft niet aan de orde. Het gaat hierbij enkel om het hoofdhuis. Voor een overzicht van historisch onderzoek naar de landschappelijke kwaliteiten van het voormalige landgoed kan verwezen worden naar diverse literatuur op dit gebied. 
Voor het rapport was geen destructief onderzoek verricht en waren veel bouwsporen nog verstopt achter voorzetwanden, verflagen, plafonds of onder vloeren.