• leidseweg 557 voorschoten

leidseweg 557 voorschoten

bouwhistorische notitie keuken Huis Ter Wadding

Met het opstellen van een restauratieplan voor de voormalige buitenplaats Ter Wadding en het voorstel tot wijziging van de keukenruimte, is er een vraag gerezen omtrent de authenticiteit en ouderdom van zowel de huidige indeling als ook van de huidige vloer-, wand- en plafondafwerkingen.

De keuken vormt thans een hoge open ruimte die door de vorige eigenaar voornamelijk  gebruikt werd als koffie- en pauzeruimte. Navraag bij de gemeente en de RDMZ levert geen relevante informatie op die duidelijk maakt hoe de oude keuken er uit heeft gezien. Wel zijn er opmetings- en uitvoeringstekeningen van de laatste grote restauratie beschikbaar en vertellen de aanwezige en gebruikte materialen hun eigen verhaal.

Conclusie:
In de jaren 1972-1974 heeft een ingrijpende restauratie plaats gevonden waarbij zowel het exterieur als het interieur van het huis is aangepakt. Architect Van der Sterre heeft het 18e eeuwse uiterlijk van het pand willen terugrestaureren. Ook het interieur heeft daarbij wijzigingen ondergaan. Met name de keukenruimte is nogal onder handen genomen. De aanbouw tegen de zuidwestgevel is gesloopt en groter teruggebouwd. De vergrote aanbouw doet vanaf dat moment dienst als entree naar de keuken. De oude gangwand van de keuken wordt gesloopt en de ruimte krijgt het thans bestaande, open karakter. De dichtgezette keukenschouw wordt weer open gemaakt. De vaste kastenwand wordt verwijderd waarbij de middenkast daarvan als vrijstaande kast teruggeplaatst wordt. Alle thans bestaande vloer-, wand- en plafondafwerkingen worden nieuw aangebracht. Ook al het lijst- en timmerwerk dateert van deze verbouwing die een historische sfeer moest oproepen. Geconcludeerd mag worden dat noch de huidige indeling van de keukenruimte, noch de thans bestaande afwerkingen en gebruikte materialen als  authentiek of historisch waardevol moeten worden beschouwd.