• korte veerstraat 1 haarlem
  • korte veerstraat 1 haarlem
  • korte veerstraat 1 haarlem
  • korte veerstraat 1 haarlem

korte veerstraat 1 haarlem

bouwhistorisch onderzoek winkelpand De Zon

“ Wat ge bouwt, bouwt dat goed ! ”
Bovenstaande leus schijnt de gevleugelde uitspraak te zijn geweest van de heren Vroom en Dreesmann die na de vestiging in 1887 van hun warenhuisconcept, destijds manufacturenfirma De Zon[i] genaamd, in Amsterdam, in sneltreinvaart de rest van winkelend Nederland zouden veroveren met een reeks aan filialen in alle belangrijke steden.
Het pand Korte Veerstraat 1/ Lange Veerstraat 51 is sinds 1999 van rijkswege beschermd als monument en is bijzonder als oorspronkelijk gebouwd winkelpand voor Vroom & Dreesmann met bovengelegen woongedeelte. De kelder, beganegrond en de eerste verdieping zijn thans in gebruik als restaurant. De tweede en zolderverdieping stonden leeg en wachtten op een herbestemming tot hotelkamers. Met het indienen van een plan tot inrichting van deze hotelkamers had de gemeente gevraagd om een duiding van de nog aanwezige historische waarden. Deze bouwhistorische verkenning had voornamelijk tot doel om inzicht te verkrijgen in de aanwezige historische waarden van het interieur op de twee bovenste verdiepingen van het pand. Het exterieur ondergaat in het plan geen wijzigingen.
Met de bestudering van divers archiefmateriaal en een opname van de bestaande toestand in het rapport kon er een voorlopige samenvatting worden gegeven van bouwfaseringen en de gebruiksgeschiedenis. Aansluitend daarop zijn conclusies getrokken met betrekking tot nog aanwezige historische waarden.