• schouwweg 107 Wassenaar
  • schouwweg 107 Wassenaar
  • schouwweg 107 Wassenaar
  • schouwweg 107 Wassenaar

schouwweg 107 Wassenaar

bouwhistorisch onderzoek villa Paffendorf (Nijenstede)

De eigenaar en gebruiker van het pand was tot voor kort de Nieuwzeelandse overheid die het pand in 1971 heeft aangekocht en sindsdien in gebruik had als residentie voor de ambassadeur. Daarnaast werd een deel van het huis, de beganegrond, gebruikt wordt voor recepties, presentaties en ontvangst van gasten. Het huis is een ontwerp van de bekende Haagse architect Brandes en dateert uit 1916. Met een wens tot modernisering en het aanpakken van achterstallig onderhoud heeft ons bureau voorafgaand aan het opstellen van een restauratieplan verkennend bouwhistorisch onderzoek verricht. Het bleek dat de villa toch niet meer zo oorspronkelijk was als de redengevende omschrijving van monumentenzorg doet geloven. Helaas heeft de opdrachtgever afgezien van een restauratie en staat het pand nu te koop.

...................................................................................................

Projectgegevens
Locatie: Schouwweg 107 Wassenaar
Opdracht: Embassy of New Zealand
Status: rijksmonument