• oude foto oude gemaakt bij de oorspronkelijke oplevering in 1913
 • oude toestand achtergevel met restanten van gesloopte achteruitbouw
 • oude toestand zijgevel
 • oude toestand zijgevel hoofdentree
 • oude toestand zijgevel serre
 • oude toestand achtergevel uitbouw keuken
 • luifel hoofdentree
 • kijkend voorkamer midden richting serre
 • gevolgen kaalslag door vroeger gebruik als tehuis
 • oude paneeldeuren kwamen tevoorschijn achter beplating
 • binnenluiken met oorspronkelijk hang- en sluitwerk
 • deels nog intacte marmeren vloer in de hal

Vredenoord den haag

bouwhistorisch onderzoek hoofdhuis van een historische buitenplaats

De voormalige buitenplaats Vredenoord, gelegen aan de Vliet in Rijswijk, thans Den Haag, maakte oorspronkelijk deel uit van een grote aaneengeschakelde reeks van historische buitenplaatsen die het oude dorp Rijswijk omgaven.

Aanleiding voor deze bouwhistorische verkenning was het voornemen om de buitenplaats; het hoofdhuis, de bijgebouwen, de tuin en het park, te restaureren en weer geschikt te maken voor bewoning. Daarbij diende een inzicht te worden verkregen in de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het huis en een duiding van de nog aanwezige karakteristieke elementen en monumentale waarden.

Met een voorgeschiedenis die aantoonbaar terug gaat tot de 17e eeuw heeft Vredenoord aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt. Vanuit een hofstede (boerenhoeve) genaamd ‘Alphensrust’ is er in de loop van de 18e eeuw achtereenvolgens sprake van ‘een buitenplaats genaamt Hoflust’ en ‘de Hofstede bevorens genaamd Hoflust doch thans Vredenoort ...’. In de 19e eeuw veranderde de buitenplaats van aanzicht. Een deftig huis verving de oude boerderij en het park kreeg de landschappelijke aanleg die thans nog aanwezig is. Diverse nieuwe bijgebouwen als een oranjerie, een theekoepel met grotto, een tuinschuur en een tuinmanswoning verschenen. Tot ver in de 20e eeuw hebben deze gebouwen voortbestaan waarbij het hoofdhuis na een verwoestende brand in 1913 is vernieuwd. Met een bouwhistorische rapportage documenteerden we de bestaande toestand en stelden we voorlopige bouwfaseringen vast.