• onze specialisatie restauratie

onze specialisatie restauratie

Sinds de oprichting van ons bureau hebben wij ons gespecialiseerd in het vakgebied van de restauratie en monumentenzorg. Dat betreft naast gemeentelijke, provinciale of rijksmonumenten ook talrijke panden en gebouwde complexen die evengoed het predikaat beschermenswaardig en monumentaal kunnen worden mee gegeven. Met een kleine of grote wijziging kunnen de kwaliteiten van een bestaand pand getransformeerd worden tot een plan met een duurzaam en verrassend eindresultaat. Naast plannen tot hergebruik of het terug brengen van een pand of onderdeel in een oorspronkelijke staat begeleiden wij ook veel planmatig onderhoud van monumenten of de uitvoering van technisch noodzakelijk herstel.