• rijksmonument De Vergulde Turk onderdeel van het complex
  • overzicht van het oude V&D-complex

advisering herontwikkeling oud V&D-complex Leiden

in voorbereiding: advisering aspecten restauratie en bouwhistorie bij planvorming van het gehele complex

Het voormalige V&D-complex is reeds enige tijd in afwachting van een nieuw gebruik. Op dit moment vindt planvorming plaats waarbij de inpassing van meerdere nieuwe functies wordt onderzocht. Het complex bestaat uit een grote variatie aan verheelde panden met een bouwhistorie die een periode bestrijkt van de 14e eeuw tot aan 2012. Het is een uitdaging om de vele onderdelen met monumentwaarden op een verantwoorde wijze te integreren in de plannen als ook aan de hoge kwaliteitseisen te voldoen. Ons bureau speelt een adviserende rol voor de opdrachtgever en een collega-architectenbureau die de 'lead' heeft.