• Hofje Schelpstraat Den Haag
  • Dorpskerk Zoeterwoude
  • Witte kerkje Noordwijkerhout

voorbereiding aanvragen SIM 2024

18-01-2024

Op dit moment bereiden wij bij de volgende rijksmonumenten de aanvragen subsidie SIM 2024 voor; Witte kerkje Noordwijkerhout, Hofje Schelpstraat Den Haag en de Dorpskerk Zoeterwoude.