• dubbel monument leiden
  • in uitvoering
  • tekening restauratieplan vergunning
  • tekening restauratieplan vergunning
  • in uitvoering herstel daken
  • in uitvoering herstel gevels
  • in uitvoering herstel balklagen

totaalrestauratie dubbel monument

in uitvoering: totaalrestauratie en verduurzaming van een dubbel woonhuismonument bestaand uit een bedrijfs- en woongedeelte.

Het adres betreft een van origine dubbel pand met 2 huisnummers dat in het verleden zowel beneden als boven is verheeld. Op de beganegrond bevindt zich een zelfstandige horecaruimte dat wordt verhuurd. Boven de beganegrond bevindt zich een zelfstandige bovenwoning die ontsloten wordt via een opgang in nr.17.
Aanleiding voor de restauratie is de wens van de eigenaar om achterstallig onderhoud, meerdere gebreken aan te pakken en te verduurzamen. Dit betreft vooral de bovenwoning die een modernisering en gewijzigde indeling behoeft. Met de verbouwing zal tevens zoveel mogelijk verduurzaamd worden met betrekking tot isolatie van het casco. De werkzaamheden op de beganegrond ter plaatse van de horecaruimte beperken zich tot de restauratie van de oude vensterkozijnen (zonder maatregelen isolatie) en het plaatsen van een nieuwe voordeur waarbij het de bedoeling is om het verloren gegane historische aanzicht zo veel mogelijk te herstellen. Het gebruik van zowel de horeca- als ook de woonruimte blijft ongewijzigd en conform de bestaande situatie.

Ons bureau heeft de volgende werkzaamheden verzorgd; opmeting pand, tekenwerk bestaande toestand, opstellen restauratieplan, tekenwerk nieuwe toestand, verzorgen noodzakelijke vergunningen.