• catharinahoeve leidschendam
  • catharinahoeve leidschendam
  • catharinahoeve leidschendam
  • catharinahoeve leidschendam
  • oude wagenschuur
  • Muldenpan met 3-kops sluiting
  • oude wagenschuur
  • oude wagenschuur
  • opkamer boerderij
  • portiek entree boerderij met stucreliefs
  • stucreliefs met symboliek agrarische bedrijf

catharinahoeve leidschendam

bouwhistorische verkenning van een relatief jong monument; boerderij met wagenschuur uit het bouwjaar 1916

“ … de bestemming van de Hollandse boerin is bestendig zorgen dat de melk die 's ochtends en 's avonds na melktij wordt binnen gebracht, de deur niet uitgaat dan in de vorm van goede, gezonde en niet barstende kazen … “
Bovenstaand citaat is afkomstig van schrijver Nicolaas Beets (pseudoniem Hildeband) en beschrijft de oude traditie van in dit geval het kaasmaken op de boerderij. Het onderwerp van onderzoek is de voormalige boerderij de Catharinahoeve waar naast andere activiteiten ook vooral kaas gemaakt werd. De oude gemeente Veur was tot begin 20e eeuw bij uitstek een agrarische gemeente met veel boerderijen. Bijzonder aan de Catharinahoeve is dat deze relatief jong is en gebouwd is op een locatie zonder voorliggende bouwgeschiedenis. In 1916 laat Catharina van Winden een boerderij bouwen bestaande uit een woongedeelte met achterliggende koeienstal en naastgelegen wagenschuur. De boerderij heeft maar heel kort als zodanig gefunctioneerd. Na verkoop in 1926 volgt een periode van opeenvolgende eigenaren waarna het complex in begin jaren 1960 in gebruik wordt genomen als manege. Het complex uit 1916 wordt in de loop van de tijd stevig uitgebreid en is tot voor enkele jaren geleden als manege in gebruik gebleven. Inmiddels zijn alle opstallen gesloopt op het woongedeelte van de boerderij en de oude schuur na. De overgebleven bebouwing geniet bescherming als gemeentelijk monument en is in afwachting van een koper en een restauratieplan.