• bouwblok centrum Den Haag

bouwblok centrum Den Haag

in voorbereiding: bouwhistorische verkenning van een bouwblok aan 2 straten bestaande uit 7 panden op een locatie met een bebouwingsgeschiedenis die terug gaat tot de 16e eeuw