• oorspronkelijk zoldervenster
  • in volle oude glorie
  • gedenksteen oprichting
  • enige orginele stalraam
  • bijzondere opening
  • hulplijnen timmerwerk spant

's Gravenweg Capelle a/d IJssel

bouwhistorische verkenning van een voormalig oud koetshuis behorend bij een monumentale boerderij

“ … een wegh van de uiterste aengelegenheit voor de steden Gouda en Rotterdam … “
Bovenstaande beschrijving dateert uit 1727 en betreft een citaat uit een verordening van het hoogheemraadschap Schieland met een verbod tot vervening in een strook van 100 roeden (ca.375 meter) ter weerszijden van de ’s Gravenweg. Dit geeft het belang aan van de ’s Gravenweg als oude landverbinding tussen Rotterdam en Gouda die al vanuit de vroegste tijd van de ontginningen een belangrijke rol speelde met betrekking tot ontsluiting, bewerking, cultivering en ontwatering van regio en landschap. Het pand van onderzoek is een bijgebouw van een oude historische boerderij die gesticht is in 1878 en in 1999 zijn agrarische functie heeft verloren. Uit het bouwjaar 1878 dateert de bestaande woonboerderij en het naastgelegen bijgebouw die waarschijnlijk van origine een gecombineerde functie had als koetshuis, stallingsruimte en opslag. Een boerderij in agrarische functie is altijd een functioneel gebouw en complex met bijgebouwen dat mee verandert met bedrijfsmatige wijzigingen en moderniseringen. Zo ook hier. Het onderhavige onderzoek beperkt zich echter tot het pand dat we in dit rapport gemakshalve blijven benoemen als het oude koetshuis.