• voorgevel
  • oude prent locatie
  • bebouwing begin 19e eeuw
  • verweerde gevelsteen met jaartal
  • stoepje uit bouwtijd voorgevel
  • philibertspanten
  • hergebruik oude onderdelen

Kerkstraat Voorburg

bouwhistorische verkenning van een woonhuis met overbouwde poort in een belangrijke historische straat

“ Voorburg, onder Neerlands dorpen een der oudsten, wordt om pracht, veele en drokke bezigheden, voor een kleene stad geacht: heel omringd door trotsche hoven, gaat het alle dorp te boven … “
Bovenstaande beschrijving dateert uit 1793 en belooft bezoekers in die tijd een aangename kennismaking met Voorburg. De Kerkstraat is van oudsher tezamen met de Herenstraat een belangrijke straat in het dorp en een historische route voor ontsluiting van de Herenstraat richting de Vliet. De straat was ook van belang door de aanwezigheid van een (gedempte) haven als klein centrum van handel en bedrijvigheid. Het adres van onderzoek betreft een pand dat door de eeuwen heen gefunctioneerd heeft als woonhuis gecombineerd met bedrijfsruimte. Het pand heeft een 19e eeuwse verschijningsvorm maar kent een bouwgeschiedenis die vermoedelijk terug gaat tot de 17e eeuw. Aanleiding voor bouwhistorisch onderzoek is het voornemen om een restauratie- en verbouwingsplan uit te voeren.