• voorgevel
  • oude prent locatie
  • bebouwing begin 19e eeuw
  • verweerde gevelsteen met jaartal
  • stoepje uit bouwtijd voorgevel
  • philibertspanten
  • hergebruik oude onderdelen

Kerkstraat Voorburg

bouwhistorische verkenning van een woonhuis met overbouwde poort in een belangrijke historische straat