• 18e eeuwse prent huidige locatie
  • opmeting 17e eeuwse vensters
  • vele bouwfasen bij elkaar
  • bijzondere verzameling oud glas
  • het afpellen van bouwfasen
  • philibertspant

Herenstraat Voorburg

Bouwhistorische verkenning van een historisch winkel-woonhuis met een ouderdom die verder terug gaat dan de voorgevel doet vermoeden.

De Herenstraat, vroeger Heerenstraat geschreven, is van oudsher de belangrijke straat met een aaneenschakeling van uiteenlopende bebouwing van kerk, raadhuis, voorname woonhuizen, kleine woningen en middenstand. Het adres van onderzoek betreft een kleiner pand aan het begin van de Herenstraat dat in ieder geval in de 19e tot met de 20e eeuw gefunctioneerd heeft als winkel- woonpand en dat nog steeds als zodanig in gebruik is. Het pand heeft ook een verschijningsvorm daterend uit die perioden maar heeft waarschijnlijk een basis die terug gaat tot in de 17e eeuw. Aanleiding voor bouwhistorisch onderzoek is de recentelijke aankoop van het pand en het voornemen om te verbouwen en te moderniseren.