• oude toestand
  • kadastrale situatie
  • oude toestand
  • oude toestand
  • oude toestand
  • oude toestand
  • oude toestand
  • oude toestand
  • oude toestand

restauratie rijksmonument voorburg

in uitvoering: een restauratieplan met een grote verduurzamingscomponent van een eeuwenoud pand dat ooit eigendom is geweest van een heuse prinses!

Het project betreft de totale restauratie en verduurzaming van het pand als woonhuis. Extra bijzonder aan dit project is dat ons bureau nu voor de 2e keer betrokken is bij een belangrijke restauratie van een oud pand dat ooit in eigendom was van Prinses Marianne. Deze prinses bewoonde in de tweede helft 19e eeuw een belangrijke buitenplaats in Voorburg en breidde haar bezittingen geleidelijk verder uit. Het eerdere restauratieproject en inmiddels opgeleverd betreft het adres Oosteinde 47, villa Klein Rusthof. In onze bouwhistorische rapportage gaan wij daar verder op in.

Onze opdracht bestaat uit; opmeting en tekenwerk van de bestaande toestand, uitvoering bouwhistorisch onderzoek, uitwerking van een restauratieplan en het verzorgen van de noodzakelijke vergunningen.