• foto ca.1870 Breestraat
  • krantenbericht 1936
  • situatie kadastraal perceel
  • foto 1939
  • huidige toestand
  • kapconstructie 17e eeuw

winkelpand breestraat leiden

bouwhistorische verkenning van een aanzienlijk voormalig woonhuis uit het midden van de 17e eeuw

“ … lakenkoopman Abraham Hennebo liet in 1652 naar een ontwerp van Van 's-Gravesande de gevel met ionische pilasters bouwen van Breestraat 139 … “
Nader onderzoek naar de historie van het adres Breestraat 139 levert een bijzonder maar ook tragisch beeld op van een oorspronkelijk aanzienlijk en monumentaal pand dat lange tijd wist te overleven maar alsnog niet gered kon worden van de sloophamer. Het adres bevindt zich in een van de oudst bebouwde en bewoonde gedeelten van de stad. Oorspronkelijk gebouwd als aanzienlijk woonhuis en later naar achteren uitgebreid met stalgebouw, tuin en terrein, heeft het pand ook lange tijd dienst gedaan als pastorie voor de destijds achterliggende verdwenen Sint Petruskerk die in 1933 is afgebrand. Na de brand heeft Breestraat 139 nog korte tijd gefunctioneerd als pastorie maar is toen in ca. 1941 na afsplitsing verkocht aan een particulier. Vervolgens is het pand nog meerdere malen doorverkocht totdat het pand in 1964 wordt aangekocht door modehuis Witteveen die meerdere winkelvestigingen in het land heeft. Deze nieuwe eigenaar wilde een, naar de toenmalige inzichten, ruime moderne winkelruimte realiseren. Met goedkeuring van monumentenzorg (!) is uiteindelijk een bouwplan goedgekeurd waarbij vrijwel alles achter de voorgevel gesloopt zou gaan worden. Naar blijkt resteert van het historische pand inderdaad alleen nog een voorgevel en een zolder met kapconstructie. Aanleiding voor bouwhistorisch onderzoek is het voornemen om een plan tot ontwikkelen voor realisering van appartementen op de verdiepingen op de beganegrond boven de winkelruimte.