• Oude Sophia Bewaarschool Voorburg
  • Oude Sophia Bewaarschool Voorburg

Oude Sophia Bewaarschool Voorburg

Quickscan bouwhistorie voormalige kleuterschool uit 1853.

Ten behoeve van een vergunningsaanvraag was geen volledig bouwhistorisch onderzoek nodig maar kon worden volstaan met een quickscan bouwhistorie. Het pand, een rijksmonument, is bijzonder als oorspronkelijk schoolgebouw uit 1853. Binnen in het pand herinnert, door meerdere verbouwingen in het verleden, echter weinig meer aan de schoolfunctie die tot 1987 heeft bestaan. Conclusie is dat van het interieur met name de resterende gebouwstructuur monumentwaarde bezit.