• restauratie pastorie met koetshuis in wassenaar

restauratie pastorie met koetshuis in wassenaar

Een plan voor restauratie en verduurzaming van 2 rijksmonumenten.

Een mooi project om aan ons 'wassenaar-lijstje' toe te voegen! Het pand kent een historie die heel ver terug gaat in de tijd. Momenteel staat het pand leeg in afwachting van een veelomvattende restauratie. Onze werkzaamheden volgden een zorgvuldige aanpak. We begonnen met een opmeting, uitwerking tekeningen bestaande toestand en bouwhistorische onderzoek. Vervolgens gingen we aan het werk om een restauratieplan op te stellen. Daarna een vergunningsaanvraag, aanbesteding en begeleiding van de uitvoering.